دستگاه پایه دریل

دستگاه پایه دریل یکی از دستگاه های لازم در صنعت چوب ، کابینت سازی و دکوراسیون است که برای سوراخکاری های دقیق و با عمق های مختلف در سطوح گوناگون به وسیله حرکت یک دست مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه پایه دریل پایه دریل گازور زن - پایه دریل - دریل کاری -
Drill Base Machine

مشخصات فنی دستگاه پایه دریل